Blogak.com - Bloga euskaraz sortzeko zerbitzua

Create a new blog   Log in to your blog

2007/01/08 13:18:39.465000 GMT+1

Urte zaharra joan, berria etorri

-TEXTO EN CASTELLANO MAS ABAJO-

Konturatzerako 2006. urtea joan zaigu eta Euskara Plana ere bai. Orain, egindakoak errepasatzeko eta 2007. urteari gogotsu heltzeko garaia da. Ea beste urrats batzuk emanez aurrera egiten jarraitzen dugun!

Hemen irakurriko duguna hau da: 2006an egindako lanak eta 2007an egingo ditugunak, denak labur-labur azalduta.

2006an egindakoak:

- Langile erdaldunentzako Euskara Eskolak eman.

- SELAKeko hiztegi terminologikoa egin.

- Ohar tauletako dokumentuak bi hizkuntzatan jarri.

- Errotulu berriak bi hizkuntzatan jarri.

- Langileen lan kontratuak bi hizkuntzatan jartzeko prozedura definitu.

- Blogaren diseinua aldatu eta albisteak argitaratu.

- Euskara Batzordeko bilerak egin.

- Eusko Jaurlaritzaren eta Hernaniko udalaren diru laguntzak kudeatu.

2007an egitekoak:

1. Euskara Eskolak

2. Ikasleentzako euskaldunekin hitz egiteko gunea sortu

3. Hizkuntza Irizpideak landu

4. Itzulpenak egin

5. Bloga eguneratu

6. Berripapera sortu

7. Mezularia: bulegoko euskaldunekin ariketa dinamika martxan jarri

8. Bulegoko langileentzako prestakuntza: informatikako euskarazko baliabideak

9. Hiztegia bulegoko langileengana zabaldu

10. Motibazio ekintza antolatu enpresan

11. Euskara Batzordeko bilerak egin

12. Diru laguntzak kudeatu


-TEXTO EN CASTELLANO-

Sin darnos cuenta el 2006 se nos ha ido y el Plan de Euskera también. Ahora es el momento de repasar lo que hemos hecho y de empezar el 2007 con fuerzas renovadas e ilusión. ¡A ver si damos un pasito más y podemos seguir avanzando!

Lo que veremos a continuación es: trabajos realizados en el 2006 y trabajos por hacer en el 2007, todos resumidos.

Acciones del 2006:

- Dar clases de euskera a los trabajadores castellano-parlantes.

- Crear el diccionario terminológico de SELAK.

- Poner los documentos del tablón en dos idiomas.

- Poner los rótulos nuevos en dos idiomas.

- Definir el procedimiento para poner los contratos laborales en dos idiomas.

- Cambiar el diseño del blog y publicar noticias.

- Hacer reuniones del Euskara Batzordea.

- Gestionar las subvenciones del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Hernani.

Acciones para el 2007:

1. Euskara Eskolak (Clases de euskera)

2. Crear un espacio para que los alumnos practiquen con los euskaldunes.

3. Definir criterios lingüísticos.

4. Hacer traducciones.

5. Actualizar el Blog

6. Crear una revista u hoja informativa.

7. Mezularia: serie de ejercicios con los euskaldunes de la oficina.

8. Formación para los trabajadores de la oficina: recursos informáticos en euskera.

9. Extender el diccionario a la oficina.

10. Hacer una acción motivadora en la empresa.

11. Hacer reuniones del Euskara Batzordea.

12. Gestionar subvenciones.

Posted by: selak.2007/01/08 13:18:39.465000 GMT+1
Tags: | Permalink | Comments (0) | References (0)

Post a comment

Please answer this question to add your comment
Idatzi azpian zenbakiz emaitza: hamar gehi hiru ken hiru