Blogak.com

Create a new blog   Log in to your blog

2015/01/29 08:09:43.589080 GMT+1

Herri txiki infernu handi

Ostera ere arnasguneak. Ostera ere herri txikiak. Sinistuta nago arnasguneen etorkizuna herri koskorragoetan jokatzen dela, Zarautz, Tolosa, Bergara, Ondarroa edo Azpeitia bezalakoetan. Baina ez gaude ezerri uko egiteko moduan.

 

Horregatik, gustora handiz jarraitzen ari naiz ETB egiten ari den programa: Herri txiki infernu handi. Herri txiki euskaldunen gorazarre, euskaraz (zelan bestela?), modernotasuna aldarrikatzen, harrotasuna eta irribarrea batuz.

 

Txikia maite dugu.

 

Orain arte:

 

- Goizueta

 

- Errezil

 

- Ea

 

- Aramaio

Posted by: garaigoikoa.2015/01/29 08:09:43.589080 GMT+1
Tags: arnasguneak soziolinguistika hizkuntza soziologia sl | Permalink | Comments (0) | References (0)

2015/01/26 08:06:45.923261 GMT+1

Plangintzen balorazio soziolinguistikoa (iii)

Lan arloko plangintzen balorazio soziolinguistikoari buruzko saileko hirugarren artikulua.

Plangintzen balorazio soziolinguistikoa (i)

Plangintzen balorazio soziolinguistikoa (ii)

 

Gizartearen dimentsio mikrosoziala:

 

Gizartearen dimentsio mikrosozialean egoerak ditugu. Hizkuntzaren erabilera ahalbidetzeko hiru baldintza bete behar dute egoera hauek: solaskideen ageriko gaitasuna, harremanen trinkotasuna eta hizkuntza-hautua egiteko ahalmena. Banaka landuko ditugu hiru hauek:

 

Solaskideen ageriko gaitasuna:

Solaskideen arteko ezagutza linguistikoa errazteko neurriak sarri askotan planteatzen dira planetan (administrazioan ez bezala, Iñakiren berbetan). Gainera, enpresako kideen artean oro har eta salbuespenak salbuespen, zeintzuk dakiten euskara eta zeintzuk ez nahiko ezaguna da.

 

Bezeroei begira ere, posta elektronikoetan, telefono bidezko harreran eta abarretan, aurrerapausoak izan dira identifikazioa egite aldera. Gainera, normalean plan batean egiten den lehen gauza izan ohi da hizkuntza paisaia euskalduntzea. Horrek dakarrenarekin.

 

Harremanen trinkotasuna:

Harremanen trinkotasunean egiten dute euskara planek herren, nabarmen egin ere. Izan ere, lanpostuei ezarritako irizpideetan ez dira kontuan hartzen postu horiek beteko dituzten langileen arteko harremanak. Horrela, kasu askotan ezinezkoa da euskaldunen arteko sare trinkorik sortzea, dauden bakanak erdaldunen harreman-sareetan barreiatuta daudelako.

 

Hautua egiteko ahalmena:

Enpresetan ordezkari guztiak ez daude euskaraz gaituta, eta gaituak direnek mugarik handiena dute lan-hizkuntza gisa baliatzeko.

Hala ere, egia da azken urteotan gero eta plan gehiagotan lantzen ari garela lidergoa. Liderren eredugarritasuna, liderrak aktibatzeko plangintzak, liderren hizkuntza-inertziak aldatzeko lana, … Hala ere, lan handia dago oraindik egiteko liderren ahalduntzean.

Posted by: garaigoikoa.2015/01/26 08:06:45.923261 GMT+1
Tags: euskara planak soziologia hizkuntza sl enpresetan soziolinguistika | Permalink | Comments (0) | References (0)

2015/01/22 08:20:17.575666 GMT+1

Hitanoa

Nik ez dakit hitanoz berbetan. Nire lankide gizonezko gehienek badakite eta erabiltzen dute (nirekin ere askotan). Baina nik ezin diet jarraitu ...

 

Bat aldizkariaren 91. aldizkarian Josu Ozaitak artikulu interesgarria idatzi du Tolosaldean hitanoak gazteen artean duen egoeraz. Landa-lan interesgarria egin du (niretzat interesgarriena gazteek eurek esandakoa izan da). Eta bi aipu ekarri eta komentatu nahiko nituzke:

"Hikak erlazio asko dauke baserri giroakin, horreatik zu hikaz hasten zeanen … ba gu haste gea ta 80 urteko behiak paseatzen ibiltzean atton bat bezala, eta ez dauke zertan hola izan beharrik. Horrekin erlazionatzen deulako sin mas …" (Maider, 23 urteko tolosarra).

Gurean, mendebalde aldeko euskaldunok ere horrela sentitu izan gara inoiz bizkaieraz aritzean. Hika kendu eta bizkaiera jarri eta antzera sentitzen garela askok esango nuke.

"Ni oain dela gutxi hasi naizela hika hitz eitten, oain kontuatze naiz nik hika erabiltzen detela funtzio bat bilatzen diotelako, informaltasun toke hoi … ni ez naiz hasi hika hitz eitten galdu ingoalako" (Aitzol, 19 urte, Tolosa)

Gurean, mendebalde aldean etxetik euskara ekarri ez duten batzuek bizkaiera ikasi eta erabiltzen dute egunerokoan. Izan ere, Tolosa inguruetan hikak ematen duen informaltasun toke hori gurean bizkaierak ematen du.

Eta abar.

Posted by: garaigoikoa.2015/01/22 08:20:17.575666 GMT+1
Tags: hitanoa soziolinguistika hizkuntza soziologia sl | Permalink | Comments (5) | References (0)

2015/01/19 08:08:5.186908 GMT+1

Plangintzen balorazio soziolinguistikoa (ii)

Lan arloko plangintzen balorazio soziolinguistikoa egiten jarraitzen dut.

Plangintzen balorazio soziolinguistikoa (i)

 

Ebaluazio soziolinguistikoa egiteko, Iñaki Martinez de Lunak eredu teoriko bati jarraitzen dio. Horretarako hiru maila bereizten ditu: maila makrosoziala, maila mikrosoziala eta norbanakoaren maila.

 

Gizartearen dimentsio makrosoziala:

 

Estatus juridikoa:

Kasu honetan daude seguruenik alderik handienak administrazio eta enpresetako planen artean. Izan ere, administrazioak behartuta daude elebitasuna errespetatzeko eta enpresak ez. Beraz, enpresek borondate hutsez heltzen diote euskara planari.

 

Gizartearen babesa:

Iñakik dio ematen duela administrazio planetan ez dela aztertzen gizartearen babesa. Enpresetako planetan ere oso gutxi hartzen da aintzat nire ustez. Izan ere, ez dakit zer puntutaraino gizarteak begi onez ikusten duen enpresen euskalduntzea. Askotan ematen baitu gizarteak euskara ez duela ikusten lan arloan.

 

 

Hizkuntza politika:

EAEn euskara planari oratzen dioten enpresek laguntza batzuk dituzte, Lanhitz programaren baitan. Baina eredua zurruna da. Izan ere, langile gutxiko enpresek arazo handiak dituzte diru-laguntza minimoak jasotzeko, baita establezimendu txikiak ere (tokian tokiko udal batzuek, hala ere, diru-laguntzak bai ematen dituzte). Oso plan perfektuak dira diruz laguntzen direnak. Euskararen aldeko pauso txikiak eman ahal dituenari aukera gutxi geratzen zaio (baita euskara hutsez funtzionatzen duten enpresei ere). 

 

Era berean, euskararen kudeaketarako Bikain ziurtagiria ere paratu du martxan gobernuak. Prestigioa ematen du (kalitate ziurtagirien tankerakoa da) eta nolabaiteko babesa ere. Baina egiteko asko ago oraindik gai honetan.

 

Posted by: garaigoikoa.2015/01/19 08:08:5.186908 GMT+1
Tags: euskara planak soziologia hizkuntza sl enpresetan soziolinguistika | Permalink | Comments (0) | References (1)

2015/01/14 08:22:11.773634 GMT+1

Euskaldun zaharrek euskaldun berriekin aritzeko oharrak

Soziolinguistika domestikoaren ildoan, beste ekarpen bat, euskeraikasi blogetik ateratakoa, euskaldun zahar eta euskaldun berri terminoekin bat ez etorri arren.

 

Euskararen unibertsoa zabala bezain heterogenoa da. Bateratze, normalizazio eta estandarizazioa orain dela urte gutxi batzuk hasi zen (1960 hamarkada inguruan). Hori dela eta, 1960 urtetik edo ondoren jaiotakoak (50 urte baino gutxiagokoak) euskara batuan aritzeko, edo ulertzeko behinik behin, gaitasuna dute -alfabetatuak daudenak, hain zuzen-.

 

Hortaz, hiztun horientzat ohar batzuk helarazi nahi diet euskaldunberri batekin aritzean direnerako. Euskaldunberriaren mailaren arabera, ekiditu hurrengoak:

 • Abiadura. Astiroago egizu!

 • Laburdurak. Adibidez; “begiratu” ordez, askotan “beitu” (be[g]i[ra]tu) esaten dugu. Edo “gehiago” ordez, “gehiao” (gehia[g]o) edo “gehio” (gehi[ag]o)…

 • Aldaerak. Aditz, hiztegi edo egiturak ez aldatu gehiegi: “dut” ordez, “dot” edo “det”; “ditut” ordez “dittut”; “zait” ordez, “jata”; “beste” ordez, “bertze”; “bezala” ordez, “lez”; “entzun” ordez, “aittu” eta abar.

 

Imajina ezazu beste pertsonak “zer egin duzu?” ikasi duela. 3 faktore hauek kontuan hartzen ez baditugu (abiadura, laburdura eta aldaera), horrela izatera igaroko da:

Zer egin duzu? (guztiz ulergarria)

Ze egin duzu? “r” galdu dugu (oraindik ere ulertzen da erraz). Laburdura.

Ze egin dozu? Aldaera, “duzu” ordez “dozu”, bizkaieran.

Ze ein dozu? “g” galdu dugu. Laburdura.

Ze in dozu? “e” galdu dugu. Laburdura.

Ze’in’ozu? “d” galdu dugu. Laburdura. Arin-arin esaten badugu, ez digute tutik ere ulertuko.

Imajina ezazu gaztelaniaz ikasten dabilen bati “Bilbao” edo “pescado” esateko “Bilbau” edo “pescau” esaten diogula. Edo “para adelante” beharrean, “pa´lante”. Ingelesa ikasten bagabiltza, “We’re going to do it” ordez, “we’r goin to do it” edo “we’r gonna do it” esaten dizutela.

Edo “Go and take them” ordez, “Go get’em” diotsutela.

Edonola ere, kontuan hartu zure jarrera ere oso garrantzitsua dela. Erantzukizun handia duzu hiztun horren aurrean. Gogoratu hurrengoa:

 • Pazientzia izan behar duzu. Euskaldunberri horren egoera ULERTU behar duzu.

 • Jarri bere azalean. Guretzat erraza dirudiena besteentzat oso zaila izan daiteke. Atzerrira joan bazara eta beste hizkuntza batean aritu bazara konturatuko zinen honetaz.

 • Txalotu bere ahalegina. 2 hitz hauek erabili: OSO ONDO! Ez pasatu gaztelaniara besterik gabe. Gaztelania eta euskarako nahasketa egin dezakezu beldur barik, baina eutsi euskarari. Zuk egiten ez baduzu, berak are gutxiago.

Orain, euskaldunek (euskaldunberri zein euskaldunzahar) euskaraz ez aritzeko arrazoiak aztertuko ditugu. Ziurrenik, zuk ere arrazoi hautetako baten ondorioz erdarara jo duzu.

 1. Interlokutoreak (solaskideak) euskaraz dakien edo ez, ez jakitea.

 2. Lotsa. Arreta deitzeko edo jendeak arraro begiratzeko.

 3. Beldurra bere interlokutoreak izango duen erreakzioaren inguruan. Beldurra, norbaitek “erradikal” bezala etiketatzearena.

 4. Hizkuntza guztiz ez menperatzea. Edo, menperatuta ere, akatsen bat edo beste egiteko aukeragatik.

lotsaren gurpila2

LOTSAREN GURPILA

 

Lotsaren gurpil maltzurra: hizkuntza bat ikasi edo gizartean normalizatzea, bateraezina da lotsarekin. Lotsarekin apurtu beharra dugu, gurpil zoro horretatik aldentzeko.

Urtz taldearen abesti batek dioen bezala “eroriz ikasten da oinez” eta “ibiliz, egiten bada oinez, has gaitezen bidea egiten!”.

Posted by: garaigoikoa.2015/01/14 08:22:11.773634 GMT+1
Tags: domestikoa soziolinguistika hizkuntza soziologia sl | Permalink | Comments (0) | References (0)

2015/01/12 08:05:22.360558 GMT+1

Plangintzen balorazio soziolinguistikoa (i)

Oso gutxitan landu ditut blogean neure eguneroko lanari buruzkoak. Bestelako gai batzuei eman diet lehentasuna. Eta hala izaten jarraituko du. Baina lantzean behin salbuespenen bat egin behar da, ezta?

 

Iñaki Martinez de Lunak udaltop-en administrazioen plangintzei buruzko balorazio soziolinguistikoa egin zuen. Balorazio horretatik abiatuta, enpresetako euskara planei buruzko balorazioa egin nahi dut nik ere. Goazen ba!

 

Iñaki hasten da esaten hiru plangintza mota daudela: plangintza funtzionala, hizkuntza-jabekuntzaren plangintza eta plangintza formala. Funtzionalak nahiko luke orain arte gaztelania hutsez betetzen diren funtzio batzuk euskarara ere irekitzea, ahoz zein idatziz. Hizkuntza-jabekuntzaren plangintzak lanpostuei ezarritako mailak bete ditzaten edo lan-jardunerako beharrezkoak diren trebetasun zehatzak eskura ditzaten nahiko luke. Eta plangintza formalak, berriz, espezializatutako corpusa ari da garatzen.

Enpresetan egindako planetan hirurak lantzen dira, nahiz eta funtzionala izan lehentasuna. Beste biak, berriz, funtzionalari begirako lanean ari direla esan ditzakegu.

 

Planen kudeaketa:

 

Iñaki Martinez de Lunak gai honetan management inguruko hausnarketa batzuk plazaratzen ditu. Eta horri jarraituz galdera batzuk egiten ditu (nik euskara planetara ekarrita):

 

 • Zergatik ez dute erosten (erabiltzen) euskara?

 • Zergatik erosi (erabili) beharko lukete euskara? Zerk motibatuko lituzke hautu hori egiteko.

 • Zein da euskararen abantaila konpetitiboa?

 • Zer nahi dute euskara planen xede-taldeek?

Nik uste dut galdera hauei gero eta gehiagotan egiten diegula kasu. Hori bai, kasu egitetik lantzera igaro beharko genuke kasu askotan, nik uste.

http://www.edonola.net/bm/igotakoak/kzjaia3_banner.png

Posted by: garaigoikoa.2015/01/12 08:05:22.360558 GMT+1
Tags: euskara enpresetan soziologia hizkuntza sl planak soziolinguistika | Permalink | Comments (0) | References (1)

2015/01/07 11:16:54.922491 GMT+1

2014ko uzta soziolinguistikan

Ekarpen teorikoei dagokienez, bidea egiten ari da transmisiotik sozializaziorako aldaketa. Paula Kasaresek aspalditxotik darama soziolinguista euskaldunen tropela bide horretatik eta ematen du zirimiri moduan blaitzen ari direla bazterrak.

 

Pello Jauregik ere eman du zeresana 2014an. Euskal soziolinguistikaren azken urteotako troinurik handienari (erabilerari, hain zuzen ere) tira egiteko proposamenak dakartza Pellok, eta ondo etorriak izan dira gurean. Ea praktikara eramaten ditugun denon artean.

Ekarpen praktikoei dagokienez, beste urte batez oparoa izan da euskalgintzaren lana. Hauek nabarmenduko nituzke nik: Korrikaren leloa (Euskahaldun!), Errigora kanpaina eta interneten han eta hemen garatzen ari diren ekimentxoak: android euskaldundu, wikipedia, bideo-jokoak, azpitituluak, … Euskarazko edukien corpusa handitzen ari da etengabe eta boluntarioek egina. Hiztun komunitatearen geroa hiztunek aurrera eramanda. Ander Bolibarrek (a.k.a. @demonocrazy) .eus ere aipatzen du urteko nabarmenen artean.

 

Dibulgazioari dagokionez, Tribuaren berbak saioa izan da nagusi. Astero-astero dibertigarri eta mamitsu etorri zaizkigu saioak (eta, gainera, interneten ere oso lan txukuna egiten ari dira). Bestelako dibulgazio saioak izango ziren, baina nire ustez Tribuaren berbak saioak beste guztiak eklipsatu ditu.

 

Eta 2014ko uztan bestelakoak ere batuko ziren, diot nik. Baina nahiago irakurleek horrelakoak proposatzea, ezta?

Posted by: garaigoikoa.2015/01/07 11:16:54.922491 GMT+1
Tags: 2014 soziolinguistika hizkuntza soziologia sl | Permalink | Comments (1) | References (0)

2014/12/29 14:33:21.311141 GMT+1

Hala Bedi

Bilboko Zinebin ikusi genuen Hala Bedi irratiari buruzko dokumentala. Ostean, Durangoko azokan liburua (eta dokumentala) erosi eta di-da irentsi dut. Inbidiaz irentsi ere.

 

Hala Bedi irratiaren inguruan ez nekien gehiegi dokumentala ikusi aurretik. Erreferente dira, baina nik ez nekien oso ziur zergatik. Orain bai, orain badakit.

 

 

Izan ere, nire ustez (eta irakurritakotik dakit) Hala Bediren historia irrati libre eta erradikala eraikitzea izan da, pentsaera berdina ez zuen jendearen artean eraikia. Hau da, komunitate baten abaroan hazitako irratia da. Eta gutxika-gutxika euskalduntzen ari dena.

 

Irakaspenik atera al dugu euskalgintzakook? Ba(na)tzen gaituena aintzat hartu eta adostasuneko puntuak bilatu dituzte Hala Bedikoek, tentsioak tentsio. Gurean ere baliagarri?

Posted by: garaigoikoa.2014/12/29 14:33:21.311141 GMT+1
Tags: soziologia bedi hala hizkuntza euskalgintza soziolinguistika | Permalink | Comments (0) | References (0)

2014/12/18 08:25:52.887877 GMT+1

Erdaldun berrien kluba

Derion ikusi genuen antzezlana. Barreak egin genituen eta barreen bidez bidea ireki genion pentsatzeari eta ditugun praktikak kolokan jartzeari.

392 (id: 5704514)

Erdaldun berrien kluba ordubeteko monologoa da. Irantzu euskaraz pentsatzen, euskaraz sentitzen eta, ahal duen guztietan, euskaraz diharduen neska eskoriatzar bat da. Horrek hamaika arazo sortuko dizkio egunerokotasunean. Irantzuren klubean gutxi dira. Lau katu. Eta sekula ez dute saririk jaso. Ez dituzte telebistan aipatzen. Ez diete elkarrizketarik egiten. Irantzuren kluba ezezaguna da. Klandestinoa. Badakizue zergatik? Irantzuren kluba, Erdaldun berrien kluba delako eta erdaldun berri gehienek ez dakite erdaldun berriak direnik. Izan ere, zer arraio da erdaldun berria izatea?

 

Euskarazko praktiken gaineko hausnarketa egiten du umorez antzezlanak. Aspalditxotik guk deitu genuen soziolinguistika domestikoan beste pauso bat. Ahal baduzue, ikusi eta gozatu.

Posted by: garaigoikoa.2014/12/18 08:25:52.887877 GMT+1
Tags: erdaldun soziologia berriak hizkuntza sl soziolinguistika | Permalink | Comments (0) | References (0)

2014/12/15 11:42:7.413221 GMT+1

100 (+1) azatz euskal kulturgintzaren soloan

5587690687_c0209878b1_bLau urte luze joan dira Garaigoikoa blogean azatzak batzen hasi nintzenetik. Lau urte luze eta 100 (+1) azatz. Euskal kulturgintzaren soloa oparoa dela ezin uka, eta beste 100 azatz batzeko modua edukiko nuke. Baina proiektu batzuk inoiz ere utzi behar dira bazterrean eta honi momentua heldu zaio.

Euskal kulturgintzaren soloa ongarritu behar da eta leku aproposean jarritako hazi horiek fruitua eman dezaten zaindu eta babestu. Euskaraz bizi gura dugunon gasolina sinbolikoa ei da kulturgintza. Ez dakit hala den, baina alaiago bizitzeko aukera ematen digutela ziur naiz. Jarrai dezagun komunitate moduan bide horretan aurrera.

- Azatzak 1: 111 akademia

- Azatzak 2: Eztena fanzinea

- Azatzak 3: Korrika kulturala

- Azatzak 4: Armiarma.com

- Azatzak 5: Azpitituluak.com

- Azatzak 6: Iparra-hegoa

- Azatzak 7: Laburbira

- Azatzak 8: ekaitzaldia badok

Azatzak 9: irakurri, gozatu eta oparitu

- Azatzak 10: eskola txikiak

Azatzak 11: literaturia

- Azatzak 12: Euskal Herria Zuzenean

Azatzak 13: Euskal kulturgintzaren transmisioa

Azatzak 14: Kukutza gaztetxea

Azatzak 15: EHAZE

Azatzak 16: Xamarrenak

Azatzak 17: Auspoa

Azatzak 18: Herri musikaren txokoa

Azatzak 19: Arratsaldekoa eta arratsean

Azatzak 20: Hitzen uberan

Azatzak 21: Irrien lagunak

Azatzak 22: Bertsolari

Azatzak 23: Luma aldizkaria

Azatzak 24: Gartxot

Azatzak 25: Lekeitioko zinema eta bideo bilera

Azatzak 26: Ahotsenea

- Azatzak 27: Azpeitiko kultur mahaia

- Azatzak 28: Entzun musikazuzenean

Azatzak 29: dantzan

Azatzak 30: Ahotsak

Azatzak 31: Beranduegi

Azatzak 32: irakurle klubak

Azatzak 33: Arabako bertsozale elkartea

Azatzak 34: Berri txarrak

Azatzak 35: EiTB nahieran

Azatzak 36: Artedrama (ADEL)

Azatzak 37: EKE

Azatzak 38: Kantuz

Azatzak 39: Etxegiroan + Xerezade

Azatzak 40: Mihiluze

Azatzak 41: Garaion

Azatzak 42: Edo argitaletxea + Pasazaite liburuak

Azatzak 43: Algortako bertsolari eskola

Azatzak 44: Literatur mikropilulen farmazia

Azatzak 45: Bilboko Kafe Antzokia

Azatzak 46: Euskarari ekarriak

Azatzak 47: Euskal Karaokeak

Azatzak 48: Euskararen maratoia

Azatzak 49: Galtzakomik

Azatzak 50: Argia multimedia

Azatzak 51: Izarren distira

Azatzak 52: Xabiroi

Azatzak 53: Euskararen ginkana

Azatzak 54: Debagoieneko tobera

Azatzak 55: Kultur errota

Azatzak 56: Espaloia kafe antzokia

Azatzak 57: Idazleak ikastetxeetan

Azatzak 58: bertso movie da!

Azatzak 59: Sopelako esaera zaharren txapelketa

Azatzak 60: Korrika

Azatzak 61: Bularretik mintzora

Azatzak 62: The arlotes

Azatzak 63: Izparringia

Azatzak 64: DBH

Azatzak 65: Oarsoaldeko Irrien Lagunak

Azatzak 66: Zapato azule

Azatzak 67: Komikeri

Azatzak 68: Eako poesia egunak

Azatzak 69: Gose

Azatzak 70: Literatura unibertsala

Azatzak 71: Hendaia film festibal

Azatzak 72: Tumatxak

Azatzak 73: Musikatea

Azatzak 74: Derioztarrak 5 Kontinenteetan

Azatzak 75: Katalogoa

Azatzak 76: Idazkurleak

Azatzak 77: Zarauzko Kopla Txapelketa

Azatzak 78: Erroa argitaletxea

Azatzak 79: Kukuka

Azatzak 80: Gaztezulo

Azatzak 81: Txokolatea eta bizkotxoak

Azatzak 82: Geuk gEUre kulturaz

Azatzak 83: Irudiz eta euskaraz

Azatzak 84: Euspot.eu

Azatzak 85: Xiru jaialdia

- Azatzak 86: Zu-bi

Azatzak 87: Klasikoen irakurtaldia

Azatzak 88: Pop pilulak

Azatzak 89: Ahotsak ikasgelan

Azatzak 90: Zinema euskaraz

Azatzak 91: Kaierak

Azatzak 92: Karena

Azatzak 93: Kanaldude

Azatzak 94: Zurriolako antzerki eskola

- Azatzak 95: Puntueus

Azatzak 96: Ttalaka

- Azatzak 97: Astra

Azatzak 98: Badok.info

Azatzak 99: Telesailak eta filmak euskaraz

- Azatzak 100: Euskal Herriko Bertsozale Elkartea

- Addenda: azatzak 101: Abangoardiak euskaraz egiten du

Posted by: garaigoikoa.2014/12/15 11:42:7.413221 GMT+1
Tags: soziologia kulturgintza azatzak hizkuntza sl soziolinguistika | Permalink | Comments (0) | References (0)